Tag Archives: مسئولیت پذیری

2019-03-04

چگونه کودکی مسئولیت پذیر بار آوریم؟

  مسئولیت پذیری در کودکان امری است که دیر یا زود دغدغه‌ی همه‌ی والدین خواهد شد. احساس اولیه مسئولیت پذیری به صورت ذاتی در تمام کودکان وجود دارد. نقش والدین در پرورش مسئولیت پذیری کودکان بسیار برجسته است. این نقش در پرورش این احساس، با تشویق و حمایت کودکان است. اما اصولا کودک چگونه می‌آموزد […]

نوشته های استاندارد
چوبین
سبدخرید